història

La Forja del Quadern

La Forja del Quadern, Soler Subils, Joaquim , Quadern de Sils, 12/2013, Number 82, Sils, p.22, (2013)

Taxonomy upgrade extras:

Una passejada per la història de Sils vista des de l'estany

Origen de l'estany de Sils

Els successius enfonsaments tectònics de l'indret on s'ubica l'estany, combinats amb l'alçament dels relleus circumdants i l'aparició de volcans han configurat, des de temps pretèrits, una mena de cubeta que actua com una conca endorreica i obliga a les aigües pluvials i superficials a acumular-se a la seva part més fonda. Això explica l'existència de l'estany en aquest indret.

Temes:

Sils, fa 50 anys

Sils, fa 50 anys, Madrenys, Pere , Quadern de Sils , 04/1989, Number 02, Sils, p.10, (1989)

Taxonomy upgrade extras:

Orígens del poble de Sils

Orígens del poble de Sils, Marquès Casanovas, Jaume , Quadern de Sils , 04/1989, Number 02, Sils, p.9, (1989)

Taxonomy upgrade extras:

L'època de la sega d'antany

L'època de la sega d'antany, Pastells Clota, Jaume , Quadern de Sils , 08/1989, Number 03, Sils, p.11, (1989)

Taxonomy upgrade extras:

Pages

Subscribe to història