El cas estrany d'en Pere Porter. Una nova aportació a la difusió d'aquest text emblemàtic per a Sils

Publication Type:

Journal Article

Source:

Quadern de Sils, Ajuntament de Sils, Number 59, Sils, p.30 (2008)

URL:

https://drive.google.com/open?id=0ByRqz9EGoyctUFlRRTJ4X0cwM0k&authuser=0

Taxonomy upgrade extras: