La rehabilitació de l'església de Sils (1939-1953), obra de Mn. Josep Clos i de la gent de Sils (2)

Publication Type:

Journal Article

Source:

Quadern de Sils, Ajuntament de Sils, Number 66, Sils, p.22-25 (2009)

URL:

https://drive.google.com/open?id=0ByRqz9EGoyctek80QnFRYVBsbjg&authuser=0

Taxonomy upgrade extras: