Articles del Quadern de Sils

Found 35 results
Author [ Year(Asc)]
Filters: Author is Figueras Capdevila, Narcís  [Clear All Filters]
1997
L'Estany de Sils i l'obra de Josep Pla. Un estímul a llegir i a fer, Figueras Capdevila, Narcís , Quadern de Sils, 04/1977, Number 26, Sils, p.10-11, (1997)
1994
Lluís Lladó, en el record, Gispert, Tià, Figueras Capdevila Narcís, and Costa Lluís , Quadern de Sils, 08/1994, Number 18, Sils, p.8, (1994)
Molta fressa i poca endreça, Figueras Capdevila, Narcís , Quadern de Sils, 08/1994, Number 18, Sils, p.15, (1994)
Terme municipal i termes parroquials a Sils i Vallcanera, Figueras Capdevila, Narcís , Quadern de Sils, 04/1994, Number 17, Sils, p.12-13, (1994)
1993
Flabiols i flabiolaires, Figueras Capdevila, Narcís , Quadern de Sils, 12/1993, Number 16, Sils, p.13, (1993)
Un llibre sobre els termes de Sils i Vallcanera sortirà publibat per la Festa Major, Figueras Capdevila, Narcís , Quadern de Sils, 08/1993, Number 15, Sils, p.12-13, (1993)
1992
Cobles en concert 1992: Qualitat puja, quantitat baixa. , Figueras Capdevila, Narcís , Quadern de Sils, 04/1992, Number 11, Sils, p.9, (1992)
1990
Sils: Un nom curt i ple d'interrogants, Figueras Capdevila, Narcís , Quadern de Sils, 08/1990, Number 06, Sils, p.9, (1990)
1989
25 anys d'aplec: 1964-1989, Figueras Capdevila, Narcís , Quadern de Sils , 04/1989, Number 02, Sils, p.6, (1989)
Deu anys d'activitats sòcio-culturals, Figueras Capdevila, Narcís , Quadern de Sils, 12/1989, Number 04, Sils, p.8, (1989)

Pages