Consell de Joves

El Consell de Joves és un espai de participació, democràcia, opinió i reflexió pels representants del jovent de Sils. El seu objectiu principal és la inclusió dels joves a la societat municipal i el foment de la seva participació; per a tal fi, d'una banda actuen com a portaveus del jovent de Sils que s'hi adreça, i d'altra banda projecten i realitzen activitats diverses al municipi amb el vist-i-plau i orientació de la regidoria de Joventut. 

Funcions del Consell de Joves:

- Pot formular propostes per a resoldre els problemes administratius que afecten els joves.

- Pot emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, sobre matèries de competència municipal.

- Pot emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.

- Pot proposar noves activitats juvenils, valorar les actuals i proposar canvis en aquestes si s'escau.

- Gestiona la part del pressupost de la regidoria de Joventut que sigui cedida, per millorar, modificar o crear aspectes del municipi que es considerin oportuns.

- Intenta cohesionar les franges d'edat del municipi.

- Serveix de pont entre el jovent i l'Ajuntament, fent més dinàmica la comunicació amb el sector juvenil de la societat.

 

Participació i pressupost jove

Durant l'any 2015 un grup de joves del municipi, aprofitant una trobada amb la regidora i el tècnic de cultura i joventut, va manifestar el seu interès en poder disposar d'uns recursos econòmics per tal de destinar-los a les activitats de joventut que es decidissin entre els joves.

A partir del compromís que va adquirir la regidora us podem informar que l'Ajuntament posa a diposició dels joves una partida pressupostària de 2.500€ que actualment gestiona el Consell de Joves, amb la supervisió de la regidoria i sempre amb una sèrie de requisits:

  • que es destinin a activitats de joventut (per a joves o impulsades per joves)
  • que la seva assignació es decideixi de manera democràtica i participativa. El primer àmbit on prendre decisions ha de ser el Consell de Joves.
  • que les despeses s'efectuïn seguint els procediments administratius correctes. L'Ajuntament posa a disposició la tècnic de joventut per assessorar el jovent sobre aquest punt.
  • que els joves s'impliquin en l'execució de l'activitat (l'Ajuntament aporta recursos econòmics però les idees, les mans i les hores per fer realitat les vostres activitats les heu d'aportar els joves).

 

Per a més informació, visiteu el web del Consell de Joves de Sils.

Error | Silsjove

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/silsjove.cat/datos/web/includes/common.inc:2754) in drupal_send_headers() (line 1232 of /var/www/silsjove.cat/datos/web/includes/bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './silsjove5/watchdog' is marked as crashed and should be repaired: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => cron [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:206:"SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './silsjove5/watchdog' is marked as crashed and should be repaired: SELECT w.wid AS wid FROM {watchdog} w ORDER BY wid DESC LIMIT 1 OFFSET 99; Array ( ) ";s:9:"%function";s:12:"dblog_cron()";s:5:"%file";s:58:"/var/www/silsjove.cat/datos/web/modules/dblog/dblog.module";s:5:"%line";i:113;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://silsjove.cat/?q=node/64503 [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.196.213.0 [:db_insert_placeholder_9] => 1519147555 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /var/www/silsjove.cat/datos/web/modules/dblog/dblog.module).